Active Art
Ontwerp & realisatie: Meneer Web
Phoenix
En Route
volwassenen    kinderen    

Ouderen

rouw- en verliesverwerking
ieder verlies heeft zijn eigen verhaal
verder vanaf hier,vanaf nu

U wordt getroffen door een ziekte
U raakt in een isolement door het verlies van mensen, die u dierbaar zijn of doordat uw partner verhuist naar een verpleeghuis
U voelt zich niet meer in staat dat te doen wat altijd zo vanzelfsprekend was, Het leven staat even stil

En toch……u wilt vanaf hier, vanaf nu uw levensdraad weer oppakken, Wellicht kan middels kunstzinnig werken aan de hand van teken, schilder of boetseeropdrachten van binnenuit een beweging op gang komen . Via het werk, dat u zelf maakt communiceert u en van daaruit raken we in gesprek. Waar het moment om vraagt, dat gebeurt.

Vanuit jaren lange ervaring in het werken met Alzheimerpatiënten en mensen met een chronische ziekte weet ik hoe vreugdevol het kan zijn , zowel voor de patiënt als voor de mensen, die hem dierbaar zijn, dat er iets in beeld wordt gebracht, dat onuitwisbare sporen achterlaat. Desgewenst maak ik boekjes met afbeeldingen van de werken, die ook juist voor de familie zo van waarde zijn.

Kunstzinnige therapie heeft een verzachtende werking in de laatste fase van het leven. De ziel wordt gevoed en dat wat nog aangeraakt wil worden kan een plek krijgen, middels kleuren, lijnen en vormen. Kunstzinnige therapie werkt verzachtend en ondersteunend in de voltooiing van de biografie en maakt de laatste levensfase zo waardevol.

Kunstzinnige therapie, maakt zichtbaar, werkt bevrijdend, brengt troost en opent deuren naar …….. nieuwe mogelijkheden …….. Ook wanneer het scheppend vermogen eerder nauwelijks lijkt te zijn aangeboord is het nooit te laat om die bron in uzelf aan te spreken.
 

Voorbeelden

Meneer heeft een CVA gehad en wordt getroffen door totale afasie. Geen woorden meer kunnen vinden om te spreken. Dat maakt hem eenzaam en opstandig.

voorbeeld 1 ouderen    voorbeeld 2 ouderen
vrij naar Paul Citroen

Werk van Dhr. ^ ^ Hij heeft nooit eerder geschilderd of getekend en komt bij de kunstzinnig therapeut Samen kijken ze naar kunstzinnige afbeeldingen,en hij wijst aan waar zijn voorkeur naar uitgaat en dit is het begin van zijn nieuwe passie. Die hij met begeleiding tot aan het einde van zijn leven vervult.
 

Meneer is 57 jaar, kunstenaar in hart en nieren.
Het gaat niet meer zoals het ging, totdat het niet meer gaat.
Diagnose: Alzheimer.Zich bewust van zijn ziekte komt hij naar de dagbehandeling Neemt zijn eigen werk mee om mee verder te gaat…….totdat hij merkt dat het niet meer gaat

voorbeeld 3 ouderen

Onder begeleiding van de kunstzinnig therapeut gaat hij aan de slag met speksteen en komt tot een mooie vorm,. Deze zelf bewerkte vorm, die fijn in zijn hand ligt geeft houvast.
 

 

startbeeld

beeld2

beeld3

Volwassenen

n de begeleiding van volwassenen richt ik mij  op mensen,
die het besluit hebben genomen of ertoe genoodzaakt zijn om een pas op de plaats te houden.

Een plotselinge gebeurtenis in je leven met een grote impact, een burn-out of een steeds terugkerend gevoel van
onbehagen, een depressie,  is een kans om je bewustzijn en inzicht te verruimen. Je vraagt je af hoe je in het leven staat en
hoe je verder wilt. Je neemt jezelf serieus, ervaart de noodzaak en maakt de keuze om aan jezelf te werken.

Middels gerichte kunstzinnig therapeutische oefeningen stap je actief in je proces. Actief, omdat je zelf jouw proces in beeld brengt, middels teken -, schilder- of boetseeroefeningen. In je werk worden patronen zichtbaar, die je in de weg zitten om vanuit je potentieel te leven.
In de oefeningen krijg je handreikingen aangeboden om patronen om te vormen. Stappen die klein lijken kunnen groot uitwerken omdat je  in een stroom komt, van waaruit jouw draad van je leven opnieuw oppakt.

 “De kracht van de stilte ervaren en wellicht de stilte ook leren verdragen.”

Dat wat woorden kunnen verhullen komt in het gemaakte beeld tot uitdrukking.
omdat het ineens iets zichtbaar kan maken, dat je al lang in de weg zit om dichter bij jezelf, dichter bij je innerlijke vrijheid te komen. 
Met stilte wordt dan ook bedoeld, stil worden in je hoofd, erop leren vertrouwen, dat je handen dat doen, wat onbewust in je leeft
Ze laten iets zien, dat zich wil openbaren om jouw unieke weg te kunnen bewandelen.

Het toe kunnen laten van de pijn en het verdriet, die daarbij horen maken de weg vrij naar vreugde en geluk.
Geluk is nooit een staat van evenwicht. Het is altijd in beweging, altijd onderweg en wat je kunt doen is het spoor volgen.
Ervaringen zijn de sleutel tot persoonlijke groei en geluk.
Middels de kunstzinnige oefeningen ben je zelf actief, je doet iets om het te kunnen voelen.
Je gaat de kaf van het koren scheiden, met andere woorden wat ballast is geworden laat je los en de bagage om verder te gaan
neem je mee en is je tot dienst.      

Dat wat je in beeld brengt houd je een spiegel voor, eerlijk zonder franje en daarin mag ik je begeleiden door er samen naar te kijken en erover in gesprek te gaan.
In een oriënterende ontmoeting maken we kennis en jouw vragen en behoeften worden helder in beeld gebracht.
Die vragen zijn het vertrekpunt van de begeleiding in de therapie.
Als het klikt en van beide kanten een basis van veiligheid en vertrouwen aanwezig is wordt de afspraak voor de intake gemaakt. De kennismaking en intake kunnen ook binnen een afspraak worden gecombineerd.
Soms nodigt het gesprek uit tot het doen van een korte kunstzinnige oefening voor een eerste beeldvorming.
 

^^

 

Kinderen

In de begeleiding richt ik me met name op het jonge kind tot 10 jaar met faalangst en weinig zelfvertrouwen..
Hierdoor is het kind vooral gericht op de ander, het de ander naar de zin willen maken, zich “onzichtbaar” maken  voor de omgeving of juist stoer en luidruchtig gedrag vertonen. Je creëert dat, wat je juist niet wilt,  namelijk als buitenbeentje  buiten spel staan. Ik maak gebruik van verhalen of het creëren van verhalen met een helende werking
Aansluiting vinden met jezelf door te ontdekken wat je fijn vindt, waar je goed in bent en van daaruit komt de aansluiting weer  met de ander zonder dat je je best ervoor hoeft te doen. Dat is toch wat je het liefste wilt?

^^